ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

-ಮೇಲ್ .ಡಿ

ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

22975579

9480683140

hlc.legalcell@gmail.com

ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಜಿ.

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)

22975549

9480683551

bbmplalc@gmail.com

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಹರೀಶ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ-1)

22975562

9845923449

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ-2)

22975562

9480684259

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಎಮ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಂದಾಯ)

22975555

9480683121

dcrevenue@gmail.com

ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಬಾಬು

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಂದಾಯ)

9480683138

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ & ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್)

22975694

9480354143

bbmpdclaq@gmail.com

ಶ್ರೀ ಎಂ. ರಾಮೇಗೌಡ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)      

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್ವೆಂಕಟೇಶ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು

22975558

9480683513

eictabbmp@gmail.com

ಶ್ರೀ ಸರ್ಫ್ ರಾಜ್ ಖಾನ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ/S.W.M)

22975591 / 22975670

9448111066

jcswmbbmp1@gmail.com

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)

22975698

9886645674

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾಕುಮಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು  (ನೇಮಕಾತಿ)   9964105414  

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾಕುಮಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)

-

9964105414

bbmpadvertisement@gmail.com

ಶ್ರೀ .ಸಿ. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿ)

22975544

9731955336

bbmpestate@gmail.com

ಶ್ರೀ ಮಂಗಲ್ ದಾಸ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ)

22975802

9480683189

jdstatistics10@gmail.com

ಡಾ|| ನಿರ್ಮಲಾ ಬುಗ್ಗಿ

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕ್ಲಿನಿಕಲ್)

22112019

9480683907

chobbmp@gmail.com

ಡಾ|| ಬಿ.ಕೆ. ವಿಜೇಂದ್ರ

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ)

22975516

9480685849

choph515@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ಕೆ. ರಮಾಮಣಿ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)

 

9480685995

bbmpit@gmail.com

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು

22247628 / 22239044

9480685858

ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಮುತ್ತರಾಜು

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು

22340464/ 22211703/  22975578

9980823770

audit.bbmp@gmail.com

ಡಾ|| ಆರ್. ಗೋವಿಂದರಾಜು

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

22975572

9743002861

caobmp@gmail.com

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (JNNURM)

22128498

9480684713

bbmpcfo@gmail.com 

welfarebbmp@gmail.com

ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಕಡಕೋಳ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಲ್ಯಾಣ)

22975570

7411058740

 

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ)

-

9880469212

addl.tp.bbmp@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ)      
ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಶರಣ್ ಜೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)   9480685857  

ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಶರಣ್ ಜೆ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (I/C)

22975568

9480685857

bbmpcouncil2015@gmail.com

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಮುನಿರಾಜ್

ಉಪ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ

22975580

9480684612

hlc.legalcell@gmail.com

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಟಿಹೆಚ್ ನಾಯಕ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಶಿಕ್ಷಣ)

 

9741596105

 

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್

ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

22975574

9480685256

eoeducation@yahoo.in

ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಸುರೇಶ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

22975520 / 22975582

9480685455 

bbmpalike@gmail.com

ಶ್ರೀ ಎನ್.ರಮೇಶ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ

-

9480683245

projectsbbmp@gmail.com

ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ)

22975693

9480684990

ceroadinfrastructure@gmail.com

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಕಬಾಡೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ)

-

9739625025

-

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ವಿ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (OFC)

22117175

9845027289

bbmpceofc@gmail.com

ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (TEC)

 

910888707

bbmpeetec@gmail.com

ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ ಜೆಆರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ)

 

9480683418

eeswd1234@gmail.com

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ..ಸಿ)

 

9739520995

bbmpeetec@gmail.com

ಡಾ|| ಸಂಧ್ಯಾ

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮ್ಯಾನೆಜ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್)

22975855 / 22132828

9480684159

nodalofficermhcbbmp@yahoo.in

mohswmbbmp@gmail.com

ಶ್ರೀ .ಬಿ. ದೊಡ್ಡಯ್ಯ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ&ಪಿಪಿಇಡಿ (I/C)

-

 

 

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (MPED)

22485320

9480685805

eemped.bbmp@gmail.com

ಬಿ.‌ಎಮ್‌.ಟಿ‌.ಎಫ್

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಠಾಕುರ್, IPS

ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (BMTF)

22975586

9480683410

bmtf.policestation@gmail.com

ಶ್ರೀ ಓಬಳೇಶ್ ಬಿ.ಎನ್.

(I/C) ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (BMTF)

22975587

-

-

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ರಾಧಾ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (BMTF- Town Planning)

-

9480685378

-

ಶ್ರೀ ಓಬಳೇಶ್ ಬಿ.ಎನ್.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

22975587

9480685372

-

ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

22975588

9449017240

-

ವಲಯ ವಾರು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಚೋಳರಾಜಪ್ಪ

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ

22975698

9480683047

dcfbbmp@yahoo.co.in

ಶ್ರೀ .ಡಿ.ಪ್ರಕಾಶ್

ಸಹಾಯಕ  ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ

-

9448166075

acfsubdivionbbmp@gmaill.com

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಬಾಬು

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ದಕ್ಷಿಣ)

-

9480685399

acfsouthdivision@gmail.com

ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್

ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ದಕ್ಷಿಣ)

-

9480685039

 

ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಪೂರ್ವ)

-

9480683342

-

ಶ್ರೀ ತಾರಾನಾಥ್ ಎಸ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಮಹಾದೇವಪುರ)

-

9480685541

-

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಬಾಬು

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

-

9480685399

-

ಶ್ರೀ ವಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಯಲಹಂಕ)

-

9480685196

-

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಪಶ್ಚಿಮ)

-

9480683341

-

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋಪಾಲ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

-

9480683843

-

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ)

-

9480684850

-

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

22975556

9480685647

bbmphortdd@gmail.com

ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪೂರ್ವ)

22975545

9480685559

-

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಅಲಿ ಪಿಂಜರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

22975626

9480684582

-

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಮ್. ನಿರಂಜನ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ದಕ್ಷಿಣ)

22975748

9580685103

hoticulturesouth@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಗನಾಲ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ)

-

9741747395

horticulturesuperintendent@gmail.com

ಶ್ರೀ ಟಿ ಹನುಮಂತ್ ನಾಯ್ಕ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಮಹಾದೇವಪುರ)

-

6362227568

bbmpsfmdpu@gmail.com

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

-

9845014293

horthdz@gmail.com

ಶ್ರೀ ನಿಶಾಂತ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

-

9844169772

hsdasarahalli@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಯಲಹಂಕ)

-

974228800

bbmpsfmdpu@gmail.com

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಡಾ|| ಜಿ. ಆನಂದ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ)

-

9480685949

jointdirecotr01@gmail.com

ಡಾ|| ಎಸ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶಸಂಗೋಪನೆ)

22975566

8310884665

drsriram18@rediffmail.com

ಡಾ|| ಡಿ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ದಕ್ಷಿಣ)

-

9480685395

adah@yahoo.com

ಡಾ|| ಜಿ.ಬಸವರಾಜು

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಪಶ್ಚಿಮ)

-

9480683365

umeshababu.v@gmail.com

ಡಾ|| ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಪೂರ್ವ)

-

9480683431

adaheastzone@gmail.com

ಡಾ|| ರವಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

-

9480685209

ravivetravi@gmail.com

ಡಾ|| ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ)

-

9480685206

adahrrn01@rediffmail.com

ಡಾ|| ಸುರೇಶ್ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

-

9480684487

adahdas2016@gmail.com

ಡಾ||  ವಿ ರಮೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಯಲಹಂಕ)

-

9480683400

adyelahanka@gmail.com

ಡಾ|| ಕೆ.ಬಿ. ರಾಜಾಚಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಮಹಾದೇವ ಪುರ)

-

9480685209

drsriram18@rediffmail.com

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು)

ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ)

 

8197222104

 

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರವೀಣ.

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ)

-

9480684550

caobbmp@gmail.com -

ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಎನ್ ಕೆ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಪೂರ್ವ)

22975865

9480683004

bbmpacfeast@gmail.com

ಶ್ರೀ ಸುಬೇಶ್

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಪಶ್ಚಿಮ)

22975665

9972256004

acfwest123@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಗಾಯತ್ರಿ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ದಕ್ಷಿಣ)

22975765

9611639820  9480685212

acfsouth@yahoo.com

ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಎನ್

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು

28602487

9901872410

acf.rrnz@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಕೆ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಮಹಾದೇವಪುರ)

28512300

9480683530

acfmahadevapura@gmail.com

ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಎನ್.

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

25735608

9480684512

bommanahallizone@yahoo.co.in

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಟಿ.ಕೆ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

28370678

8970803395

acfdasarahalli@gmail.com

ಡಾ|| ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಯಲಹಂಕ)

-

9880049385

accountbtpurabbmp@gmail.com

ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ .ಸಿ. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಚುನಾವಣೆ)

22975564

9731955336

deo.bbmp@gmail.com

ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಾರಿಗೆ)

22975517

9480684069

bbmp.trans@bbmp.gov.in