ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ

1

ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

22975579

9480683140

hlc.legalcell@gmail.com

2

ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಜಿ.

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)

22975549

9480683551

bbmplalc@gmail.com

3

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಹರೀಶ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ-1)

22975562

9845923449

4

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ-2)

22975562

9480684259

5

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಎಮ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಂದಾಯ)

22975555

9480683121

dcrevenue@gmail.com

6

ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಬಾಬು

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಂದಾಯ)

9480683138

7 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ & ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್) 22975694 9480354143  
8

 

ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ

22975694

 

bbmpdclaq@gmail.com

9

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು

22975558

9480683513

eictabbmp@gmail.com

10

ಶ್ರೀ ಸರ್ಫ್ ರಾಜ್ ಖಾನ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

(ಆರೋಗ್ಯ/S.W.M)

22975591/22975670

9448111066

jcswmbbmp1@gmail.com

11 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್. ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) 22975698 9886645674  
12

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಪಿ.

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)

-

9342334242

bbmpadvertisement@gmail.com

13

ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿ)

22975544

9731955336

bbmpestate@gmail.com

14

ಶ್ರೀ ಮಂಗಲ್ ದಾಸ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ)

22975802

9480683189

jdstatistics10@gmail.com

15

ಡಾ|| ನಿರ್ಮಲಾ ಬುಗ್ಗಿ

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕ್ಲಿನಿಕಲ್)

22112019

9480683907

chobbmp@gmail.com

16

ಡಾ|| ಬಿ.ಕೆ. ವಿಜೇಂದ್ರ

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ)

22975516

9480685849

choph515@gmail.com

17

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು (I/C)

22247628/22239044

9480685858

bbmpit@gmail.com

18

ಶ್ರೀಮತಿ ಬೀನಾ ಕೆ.

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು

22340464/22211703/22975578

9980823770

audit.bbmp@gmail.com

19 ಡಾ|| ಆರ್. ಗೋವಿಂದರಾಜು

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

22975572

9743002861

caobmp@gmail.com

20

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (JNNURM)

22128498

9480684713

bbmpcfo@gmail.com

welfarebbmp@gmail.com

21 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಸಿಂಧೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಲ್ಯಾಣ) 22975570 7411058740  
22

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ)

-

9880469212

addl.tp.bbmp@gmail.com

23

ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಶರಣ್ ಜೆ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (I/C)

22975568

9480685857

bbmpcouncil2015@gmail.com

24

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಮುನಿರಾಜ್

ಉಪ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ

22975580

9480684612

hlc.legalcell@gmail.com

25

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್

ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

22975574

9480685256

eoeducation@yahoo.in

26

ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಸುರೇಶ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

22975520/22975582

9480685455 

bbmpalike@gmail.com

27

ಶ್ರೀ ಎನ್.ರಮೇಶ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ

-

9480683245

projectsbbmp@gmail.com

28 ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) 22975693 9480684990 ceroadinfrastructure@gmail.com
29 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಕಬಾಡೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ) - 9739625025 -
30 ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ವಿ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (OFC) 22117175 9845027289 bbmpceofc@gmail.com
31 ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು       (OFC Cell) - 8296729281 bbmpceofc@gmail.com
32 ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (RI-Special Division)   910888707 bbmpeespl@gmail.com
33 ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ ಜೆಆರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ)   9480683418 eeswd1234@gmail.com
34 ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟ.ಇ.ಸಿ)   9480684454 bbmpeetec@gmail.com
35 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿ.ಇ.ಸಿ)   9739520995 bbmpeetec@gmail.com
36 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ-ಯಲಹಂಕ)   9035009919 bbmpeeriynk@gmail.com
37 ಡಾ|| ಸಂಧ್ಯಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮ್ಯಾನೆಜ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್) 22975855/22132828 9480684159

nodalofficermhcbbmp@yahoo.in

mohswmbbmp@gmail.com

38 ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ&ಪಿಪಿಇಡಿ (I/C) -    
39 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (MPED) 22485320 9480685805 eemped.bbmp@gmail.com

ಬಿ.‌ಎಮ್‌.ಟಿ‌.ಎಫ್

40

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಠಾಕುರ್, IPS

ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (BMTF)

22975586

9480683410

bmtf.policestation@gmail.com

41

ಶ್ರೀ ಓಬಳೇಶ್ ಬಿ.ಎನ್.

(I/C) ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (BMTF)

22975587

-

-

42

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ ರಾಧಾ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (BMTF- Town Planning)

-

9480685378

-

43

ಶ್ರೀ ಓಬಳೇಶ್ ಬಿ.ಎನ್.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

22975587

9480685372

-

44

ಶ್ರೀ ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

22975588

9449017240

-

ವಲಯ ವಾರು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

45

ಶ್ರೀ ಚೋಳರಾಜಪ್ಪ

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ

22975698

9480683047

dcfbbmp@yahoo.co.in

46

ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ.ಪ್ರಕಾಶ್

ಸಹಾಯಕ  ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 

-

9448166075

acfsubdivionbbmp@gmaill.com

47

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಬಾಬು

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ದಕ್ಷಿಣ)

-

9480685399

acfsouthdivision@gmail.com

48 ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ದಕ್ಷಿಣ) - 9480685039  
49

ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಪೂರ್ವ)

-

9480683342

-

50

ಶ್ರೀ ತಾರಾನಾಥ್ ಎಸ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಮಹಾದೇವಪುರ)

-

9480685541

-

51

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರಬಾಬು

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

-

9480685399

-

52

ಶ್ರೀ ವಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಯಲಹಂಕ)

-

9480685196

-

53

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಪಶ್ಚಿಮ)

-

9480683341

-

54

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋಪಾಲ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

-

9480683843

-

55

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  (ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ)

-

9480684850

-

56

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

22975556

9480685647

bbmphortdd@gmail.com

57

ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪೂರ್ವ)

22975545

9480685559

-

58

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಅಲಿ ಪಿಂಜರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

22975626

9480684582

-

59

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಮ್. ನಿರಂಜನ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ದಕ್ಷಿಣ)

22975748

9580685103

hoticulturesouth@gmail.com

60

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಗನಾಲ್ 

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ)

-

9741747395

horticulturesuperintendent@gmail.com

61

ಶ್ರೀ ಟಿ ಹನುಮಂತ್ ನಾಯ್ಕ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಮಹಾದೇವಪುರ)

-

6362227568

bbmpsfmdpu@gmail.com

62

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

-

9845014293

horthdz@gmail.com

63 ಶ್ರೀ ನಿಶಾಂತ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

-

9844169772

hsdasarahalli@gmail.com

64

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಯಲಹಂಕ)

-

974228800

bbmpsfmdpu@gmail.com

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

65

ಡಾ|| ಜಿ. ಆನಂದ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ)

-

9480685949

jointdirecotr01@gmail.com

66

ಡಾ|| ಎಸ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶಸಂಗೋಪನೆ)

22975566

8310884665

drsriram18@rediffmail.com

67

ಡಾ|| ಡಿ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ದಕ್ಷಿಣ)

-

9480685395

adah@yahoo.com

68 ಡಾ|| ಜಿ.ಬಸವರಾಜು

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಪಶ್ಚಿಮ)

-

9480683365

umeshababu.v@gmail.com

69

ಡಾ|| ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಪೂರ್ವ)

-

9480683431

adaheastzone@gmail.com

70

ಡಾ|| ರವಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

-

9480685209

ravivetravi@gmail.com

71

ಡಾ|| ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ)

-

9480685206

adahrrn01@rediffmail.com

72

ಡಾ|| ಸುರೇಶ್ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

-

9480684487

adahdas2016@gmail.com

73

ಡಾ||  ವಿ ರಮೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಯಲಹಂಕ)

-

9480683400

adyelahanka@gmail.com

74

ಡಾ|| ಕೆ.ಬಿ. ರಾಜಾಚಾರಿ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಮಹಾದೇವ ಪುರ)

-

9480685209

drsriram18@rediffmail.com

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು)

75 ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ)   8197222104  
76

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರವೀಣ.ಎ

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ)

-

9480684550

caobbmp@gmail.com -

77

ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಎನ್ ಕೆ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಪೂರ್ವ)

22975865

9480683004

bbmpacfeast@gmail.com

78

ಶ್ರೀ ಸುಬೇಶ್

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಪಶ್ಚಿಮ)

22975665

9972256004

acfwest123@gmail.com

79

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಗಾಯತ್ರಿ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ದಕ್ಷಿಣ)

22975765

9611639820  9480685212

acfsouth@yahoo.com

80

ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಎನ್

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು

(ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ)

28602487

9901872410

acf.rrnz@gmail.com

81

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಕೆ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಮಹಾದೇವಪುರ)

28512300

9480683530

acfmahadevapura@gmail.com

82

ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಎನ್.

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

25735608

9480684512

bommanahallizone@yahoo.co.in

83

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಟಿ.ಕೆ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

28370678

8970803395

acfdasarahalli@gmail.com

84

ಡಾ|| ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಯಲಹಂಕ)

-

9880049385

 accountbtpurabbmp@gmail.com

ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗ

85 ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಚುನಾವಣೆ) 22975564 9731955336 deo.bbmp@gmail.com

ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ

86 ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಸಾರಿಗೆ) 22975517 9480684069 bbmp.trans@bbmp.gov.in