header

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ,ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಒಪ್ಪಂದ
ಕೆಲಸ ಆದೇಶ
ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸ ಆದೇಶ 
ಇಲಾಖೆಯ SWM ಲೇಬರ್ ವಿವರಗಳು

 

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ SWM ಲೇಬರ್ ವಿವರಗಳ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ MSW ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳು 
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ SWM ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್