ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹೆಚ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

 

 

 

  • Potholes filled details in BBMP limits for public view. 
  •  
    ಹೊಸತೇನಿದೆ
    ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ