ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ 2016-17 (ದಿನಾಂಕ 30ನೇ ಜೂನ್ 2016ರ ವರಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಶೇ. 5% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ)

 

  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಸಂದೇಶ
  • ನಮ್ಮ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಾಗಿಸೊಣ .
  • ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಡಿ.
  • ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ 080-22660000 ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಛಿತ್ರಗಳನ್ನು  Whatsapp ದೂರವಾಣಿ 9480685700, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
  • bbmp.sahaaya.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ, Androidನಲ್ಲಿ Mobile App ನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಬಹುದು. .
  • ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರೀಕರಾಗಿ. 
  • ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 24% ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
  • Pay Property Tax Online, through our website.
  • Trade License is Mandatory for carrying out any kind of Trade in BBMP limits.Please apply for Trade Licence to avoid Legal action.
  • Renew your Trade Licence online, through our Website

  ಹೊಸದೇನಿದೆ

ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ 2016-17 New

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು- Part-1 New

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು- Part-2 New

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳುNew

ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಭಾಷಣ 2016-17New

ಆಯವ್ಯಯ ಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕ 2016-17New

IFMS-ಮೊಬೈಲ್  ಆಪ್-ರಸೀದಿಗಳಿಗೆNew

DDO ಪಟ್ಟಿ 01-04-2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆNew

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿ (ಆನ್ಲೈನ್)New

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿ  (ಆನ್ಲೈನ್)New

ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆNew

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  New

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೇವಾದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು (ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ)New

ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪೆನ್ ಪ್ಲಾಕೇಶ್ (ಪ್ರೇವೆಂಟಿಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ಫಿಗುರೆಮೆಂಟ್) ಆಕ್ಟ್, 1981 

ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ EMD ಯಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು