ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹೆಚ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

 

 

 

  • ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ತಾನ ಅನುಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅನುದಾನದ ದರುಪಯೋಗ ದೂರುಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
     
  • Potholes filled details in BBMP limits for public view. 

  • ಹೊಸತೇನಿದೆ
    ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ