ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಿನಂತಿ

 

  ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಸಂದೇಶ
  • ನಮ್ಮ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಾಗಿಸೊಣ .
  • ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಡಿ.
  • ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ 080-22660000 ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಛಿತ್ರಗಳನ್ನು  Whatsapp ದೂರವಾಣಿ 9480685700, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
  • bbmp.sahaaya.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ, Androidನಲ್ಲಿ Mobile App ನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಬಹುದು. .
  • ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರೀಕರಾಗಿ. 
  • ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 24% ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
  • Pay Property Tax Online, through our website.
  • Trade License is Mandatory for carrying out any kind of Trade in BBMP limits.Please apply for Trade Licence to avoid Legal action.
  • Renew your Trade Licence online, through our Website

  ಹೊಸದೇನಿದೆ

 

ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ 2016-17 New

NUHM ಗುತ್ತಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.New

 

NUHM ಗುತ್ತಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.New

ಅಧಿಸೂಚನೆ: ದಿನಾಂಕ 01-09-2016 ರಿಂದ 03-09-2016ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ/ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ವಿವರಗಳು. New

ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ New

ಸುತ್ತೋಲೆ: ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ: 06-08-2016. New

ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.New

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು.New

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ವಿವರಗಳು. New

ಸುತ್ತೋಲೆ: ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2011ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಸೇವೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ.New

ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಬಿಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೆರಳಚ್ಚು  ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ-28-06-2016 New

ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಪರಿಸರ ತೀರುವಳಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ: 23-06-2016 New

ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 19-01-2016 New

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು- Part-1 New

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು- Part-2 New

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳುNew

ಆಯವ್ಯಯ ಕುರಿತು ಭಾಷಣ 2016-17

ಆಯವ್ಯಯ ಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕ 2016-17

ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ